اطلاعات تماس و تلفن

  • دفتر تهران: خیابان مطهری-خیابان میرزای شیرازی،

کوچه عرفان، پلاک 17، طبقه چهارم، واحد9 کدپستى: 1586737931

تلفن:  88102613-021  و 88102611-021  فکس: 88102610-021 

 

  • دفتر اصفهان: اتوبان صیاد شیرازی، نبش خیابان رکن الدوله، ساختمان ارس   

کدپستی: 8158737671  تلفن: 32684110-031   فکس: 32684130-031

اطلاعات رایانامه

مدیر عامل : CEO@PishroRayaneh.com

مدیر پروژه : PM@PishroRayaneh.com

مالی و اداری : INFO@PishroRayaneh.com

استخدام : JOB@PishroRayaneh.com