اطلاعات تماس و تلفن

  • دفتر تهران: خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، خیابان سهند،

کوچه متحیر غربی، پلاک 33، طبقه پنجم، شماره 14 کدپستى: ١۵۵٩٩٣۵۴37

تلفن: 2-88538651-021  و 88502490-021  فکس: 88502985-021 

 

  • دفتر اصفهان: اتوبان صیاد شیرازی، نبش خیابان رکن الدوله، ساختمان ارس   

کدپستی: 8158737671  تلفن: 32684110-031   فکس: 32684130-031

اطلاعات رایانامه

مدیر عامل : CEO@PishroRayaneh.com

مدیر پروژه : PM@PishroRayaneh.com

مالی و اداری : INFO@PishroRayaneh.com

استخدام : JOB@PishroRayaneh.com