خدمات ما

مورد اعتماد محبوب ترین برندها و سازمان ها

زیر ساخت شبکه،فیبر نوری،فیبر مسی

معمولا برای نظارت بر اماکن داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرند.

اطلاعات بیشتر

تجهیزات اکتیو سوییچ، کور سوییچ و سرور

معمولا برای نظارت بر اماکن داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرند.

اطلاعات بیشتر

لینک وایرلس و ارتباطهای رادیویی

معمولا برای نظارت بر اماکن داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرند.

اطلاعات بیشتر

بسته مخابراتی pbx و voip

معمولا برای نظارت بر اماکن داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرند.

اطلاعات بیشتر

طراحی و اجرای اتاق سرور

معمولا برای نظارت بر اماکن داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرند.

اطلاعات بیشتر

طراحی و اجرای  اتاق مانیتورینگ

معمولا برای نظارت بر اماکن داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرند.

اطلاعات بیشتر

سیستم برق اظطراری و ups

معمولا برای نظارت بر اماکن داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرند.

اطلاعات بیشتر

راهکارهای اینترنت اشیا (iot)

معمولا برای نظارت بر اماکن داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرند.

اطلاعات بیشتر